Evaluation of building envelope energy performance through extensive simulation and parametrical analysis

G. Pernigotto

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

729 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Evaluation of building envelope energy performance through extensive simulation and parametrical analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen