Evaluation of a pervasive awareness system designed for busy parents

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  11 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Evaluation of a pervasive awareness system designed for busy parents'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering en materiaalwetenschappen