Evaluation method for krypton-81m reservoir administration systems

Anton G.M. Janssen, Frans H. van Weeren, Jeroen J.M. de Goeij, Gerd P.J. Wijnhoven, Ton J. Witsenboer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)650-658
TijdschriftJournal of Nuclear Medicine
Volume30
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 1989

Citeer dit