Evaluating outdoor play for children: virtual vs. tangible game objects in pervasive games

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    16 Citaten (Scopus)
    2 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Evaluating outdoor play for children: virtual vs. tangible game objects in pervasive games'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.