Evaluating neoclassical tearing mode detection with ECE for control on ITER

H. Brand, van den, M.R. Baar, de, N.J. Lopes Cardozo, E. Westerhof

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Evaluating neoclassical tearing mode detection with ECE for control on ITER'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie