Evaluating memetic building spatial design optimisation using hypervolume indicator gradient ascent

K. van der Blom, S. Boonstra, H. Wang, H. Hofmeyer, Michael T.M. Emmerich

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Evaluating memetic building spatial design optimisation using hypervolume indicator gradient ascent'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen