Evaluating interactive products with children 'in the field'

S. MacFarlane, J. Read, J. Höysniemi, P. Markopoulos

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    Originele taal-2Engels
    TitelInternational Conference on Interaction Design and Children (IDC2004)
    StatusGepubliceerd - 2004

    Citeer dit