Evaluating architecture : where performance and reflection meet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

5 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)30-35
Aantal pagina's6
TijdschriftVolume
Volume2013
Nummer van het tijdschrift36
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit