Evaluaties van de gebouwde omgeving : het effect van Impressieformatidoelen op de relatie tussen geheugen en oordeel

R. Custers, H.A.G. Aarts, H.J.P. Timmermans

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademic

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

In drie experimenten werd proefpersonen gevraagd een oordee! te geven over de sociale veiligheid in een station. De proefpersonen hadden eerder een presentatie van deze omgeving bekeken met ofwe! het doe! een impressie te vormen van de sociale veiligheid, ofmet het doe! een andere, irrelevante impressie te vormen. De presentatie varieerde over de drie experimenten van het tonen van beschrijvingen van de omgeving, tot een interactieve computersimulatie. Analyses van de responstijden in de oordeeltaak en de correlatie tussen herinnerde informatie en het oordee!, ondersteunen de hypothese dat oordelen over de omgeving ajhanke!ijk van impressieformatiedoelen ‘on-line’ of ‘memory-based’gevormd worden. De implicaties hiervan voor het evalueren van omgevingen worden besproken.
Originele taal-2Nederlands
TitelSociale Psychologie en haar toepassingen
RedacteurenJ.F. Ybema, H. Aarts, W. Elving
Plaats van productieDelft
UitgeverijEburon
Pagina's9-22
Aantal pagina's180
ISBN van geprinte versie90-5166-843-0
StatusGepubliceerd - 2001

Publicatie series

NaamReeks Toegepaste Sociale psychologie
Volume15

Citeer dit