Evaluatiemethoden van stadaardsoftware : selectie van softwarepakketten ten behoeve van onderhoudsbeheersing

H.H. Martin

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukProfessioneel

Samenvatting

Ook voor de onderhoudsfunctie is de vraag 'zelf maken of een standaardpakket kopen' aan de orde gesteld sinds de eerste stappen in de toepassing van bestuurlijke informatiesystemen met behulp van de computer werden gemaakt. Aangezien die vraag nog steeds niet eenduidig werd beantwoord is onderzocht welke evaluatiemethoden, ook relevant voor de onderhoudsfunctie, zijn ontwikkeld. In deze beschouwing wordt een kader gepresenteerd, waarin toegespitst op de onderhoudsfunctie, condities worden afgeleid waaraan een evaluatiemethode moet voldoen. Het blijkt dat de voorkomende evaluatiemethoden tekort schieten en dat er derhalve naar een andere meer fundamentele benadering moet worden gezocht. Men mag verwachten dat door toepassing van steeds geavanceerdere software ontwikkelgereedschappen het voordeel van standaardsoftware pakketten ten behoeve van de onderhoudsfunctie zal afnemen. Enerzijds wordt de ontwikkeling van een informatiesysteem hierdoor versneld en anderzijds is er een afnemende behoefte aan informatica specialisten. Door deze ontwikkeling zal een meer flexibele gebruikersgeorienteerde aanpak met betrekking tot het ontwerpen van informatiesystemen mogelijk worden.
Originele taal-2Nederlands
TitelHandboek industriele automatisering : management en uitvoering
RedacteurenA.A.M. Vermeulen
Plaats van productieDeventer
UitgeverijKluwer
Pagina'sII.16-1/16
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit