Evaluatie van begrotingspakketten : beschrijving van een experiment

R.J. Kusters, F.J. Heemstra, M.J.I.M. Genuchten, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

29 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)868-873
TijdschriftInformatie
Volume31
Nummer van het tijdschrift11
StatusGepubliceerd - 1989

Citeer dit