Europe’s critical infrastructure and its vulnerabilities : promises, problems, paradoxes

Erik van der Vleuten, Per Högselius, Anique Hommels, Arne Kaijser

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
78 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Europe’s critical infrastructure and its vulnerabilities : promises, problems, paradoxes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Kunst en humaniteit

Sociale wetenschappen