European productivity gaps: Is R&D the solution?

H.C. Meister, B. Verspagen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelNationalbank, Proceedings of OeNB Workshops
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit