European optical fibers and passive components: status and trends

Giok Djan Khoe, Hans Lydtin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'European optical fibers and passive components: status and trends'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen