European optical fibers and passive components: status and trends

Giok Djan Khoe, Hans Lydtin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Samenvatting

A review is given of European progress in optical fibers, interconnection, and passive components. Emphasis is placed on singlemode technology and on recent developments that may have an important influence on future communication systems.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)457-471
Aantal pagina's15
TijdschriftIEEE Journal on Selected Areas in Communications
Volume4
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jan 1986
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'European optical fibers and passive components: status and trends'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit