European modular system for years 2020+

K. Kural, A. Prati, I.J.M. Besselink, J.P. Pauwelussen, H. Nijmeijer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPoster

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2014

Bibliografische nota

Transport Research Arena Proceedings, 14-17 April 2014, Paris, France

Citeer dit