Euler-Lagrange modeling of the hydrodynamics of dense multiphase flows

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Euler-Lagrange modeling of the hydrodynamics of dense multiphase flows'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen