Euclidean representations and substructures of distance-regular graphs

J.H. Koolen

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

341 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • Brouwer, Andries E., Promotor
  • Cohen, Arjeh M., Promotor
Datum van toekenning21 sep 1994
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-0104-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit