Ethynyl anion dynamics in the first 10 milliseconds of an argon-acetylene radio-frequency plasma

F.M.J.H. Wetering, van de, J. Beckers, G.M.W. Kroesen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPoster

4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Ethynyl anion dynamics in the first 10 milliseconds of an argon-acetylene radio-frequency plasma'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie