Ethylene synthesis by direct partial oxidation of methane

J.W.M.H. Geerts

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

2065 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • van der Wiele, K., Promotor
  • Baerns, M., Promotor, Externe Persoon
  • Hoebink, Jozef, Co-Promotor
Datum van toekenning7 sep. 1990
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1990

Citeer dit