Ethics and privacy in EDM

D. Gasevic, T. Martin, Z. Pardos, M. Pechenizkiy, J. Stamper, O. Zaiane

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 8th International Conference on Educational Data Mining, 26-29 June 2015, Madrid, Spain
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit