Ethical review: Standardizing procedures and local shaping of ethical review practices

Klasien Horstman, Patricia Jaspers (Corresponding author), Rob Houtepen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)311-318
TijdschriftSocial Science and Medicine
Volume98
DOI's
StatusGepubliceerd - 11 jul. 2013

Citeer dit