ETH-tight algorithms for geometric network problems

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

125 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • de Berg, Mark T., Promotor
  • Bodlaender, Hans L., Promotor
Datum van toekenning27 jun 2019
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4803-3
StatusGepubliceerd - 27 jun 2019

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit