Estimator-based sliding mode control of an optical disc drive under shock and vibration

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Estimator-based sliding mode control of an optical disc drive under shock and vibration'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen