Estimations of mechanical properties of intact and damaged bone from high resolution CT-images

Andrés Julian Arias Moreno

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

67 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Biomedical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Ito, Keita, Promotor
  • van Rietbergen, Bert, Co-Promotor
Datum van toekenning27 jun 2019
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4804-0
StatusGepubliceerd - 27 jun 2019

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit