Estimation of the surface strain distribution in upsetting

J.A.G. Kals

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  127 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)199-201
  TijdschriftCIRP Annals
  Volume30
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 1981

  Citeer dit