Estimation of static memory consumption for systems built from source code components

E.M. Eskenazi, A. Fioukov, D.K. Hammer, M.R.V. Chaudron

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Estimation of static memory consumption for systems built from source code components'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie