Estimation of a smoothing parameter for spherical splines on single trial data

M.J. Quist, M.C.M. Bastiaansen, O.R.E. Margarita, P.J.M. Cluitmans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

Samenvatting

no abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)81-81
Aantal pagina's1
TijdschriftBrain Topography
Volume10
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit