Estimation methods for IQ imbalance in multi-standard (near) zero IF receivers

  Onderzoeksoutput: ScriptiePd Eng Thesis

  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  Begeleider(s)/adviseur
  • Baltus, Peter G.M., Begeleider
  • Sinderen, van, J., Externe begeleider, Externe Persoon
  • van Veldhoven, Robert, Externe begeleider
  Datum van toekenning1 jan 2009
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-444-0864-5
  StatusGepubliceerd - 2009

  Citeer dit