Estimation and characterization of activity duration in business processes

R.M.T. Gonçalves, R.J. Almeida, J. Sousa, R.M. Dijkman

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Estimation and characterization of activity duration in business processes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen