Estimating vehicle miles traveled (VMT) in urban areas using regression kriging

Seheon Kim, Dongjoo Park, Tae-Young Heo, Hyunseung Kim, Dahee Hong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
202 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Estimating vehicle miles traveled (VMT) in urban areas using regression kriging'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance

Engineering

Agricultural and Biological Sciences