Estimating trends and stochastic response functions in dendro-ecology with an application to fir decline

H. Visser, J. Molenaar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)221-234
TijdschriftForest Science
Volume38
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit