Estimating time, money and location effects in the organization of leisure activities in time and space

G.Z. Dane, T.A. Arentze, H.J.P. Timmermans, D.F. Ettema

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Estimating time, money and location effects in the organization of leisure activities in time and space'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.