Estimating time, money and location effects in the organization of leisure activities in time and space

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelPresentation at the Behavior in Networks Workshop, 16 December, 2011, Hong Kong
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit