Estimating the velocity profile and acoustical quantities of a harmonically vibrating loudspeaker membrane from on-axis pressure data

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Estimating the velocity profile and acoustical quantities of a harmonically vibrating loudspeaker membrane from on-axis pressure data'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie