Estimating the period of a cyclic non-homogeneous Poisson process

E. Belitser, P.J. Andrade Serra, De, J.H. Zanten, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Estimating the period of a cyclic non-homogeneous Poisson process'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Zaken en Economie