Estimating the H-infinity gain of an active vibration isolation system using local rational models

E. Geerardyn, T.A.E. Oomen, J. Schoukens

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Estimating the H-infinity gain of an active vibration isolation system using local rational models'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen