Estimating structural deformations for inferential control: a disturbance observer approach

R.J. Voorhoeve, N. Dirkx, T.J. Melief, W.H.T.M. Aangenent, T.A.E. Oomen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCongresartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Estimating structural deformations for inferential control: a disturbance observer approach'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen