Estimating regret-rejoice functions allowing for attribute indifference using polynomial expressions

S. Rasouli, H. J.P. Timmermans

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Estimating regret-rejoice functions allowing for attribute indifference using polynomial expressions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen

Sociale wetenschappen