Estimating operating room ventilation system performance in realistic scenarios

W.A.C. Zoon, J.L.M. Hensen, P. Zuurbier, M. Treur, M.G.L.C. Loomans

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

59 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelAbstracts 7th international conference of the Hospital Infection Society, 10-13 October, 2010, Liverpool
Pagina'sS64-
StatusGepubliceerd - 2010

Publicatie series

NaamJournal of Hospital Infection
Volume76
ISSN van geprinte versie0195-6701

Citeer dit