Estimating eye adaptation for typical luminance values in the field of view while driving in urban streets

I.E.J. Heynderickx (Corresponding author), J. Ciocoiu, X. Zhu

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Estimating eye adaptation for typical luminance values in the field of view while driving in urban streets'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen