Estimating energy expenditure using body-worn accelerometers : a comparison of methods, sensors number and positioning

M. Altini, J. Penders, R.J.M. Vullers, O.D. Amft

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

88 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Estimating energy expenditure using body-worn accelerometers : a comparison of methods, sensors number and positioning'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth and Planetary Sciences

Engineering

Medicine and Dentistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Neuroscience