Estimating a model of dynamic activity generation based on one-day observations: method and results

T.A. Arentze, D.F. Ettema, H.J.P. Timmermans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

41 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Estimating a model of dynamic activity generation based on one-day observations: method and results'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Sociale wetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen