Estimates of optimal stopping rules for the coin tossing game

J.H. van Lint

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

71 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieMurray Hill
UitgeverijBell Telephone Laboratories
Aantal pagina's11
StatusGepubliceerd - 1966

Bibliografische nota

Memorandum MM 66-1213-8

Citeer dit