Establishing open innovation culture in cluster initiatives: The role of trust and information asymmetry

Volker Nestle, Florian A. Täube (Corresponding author), Sven Heidenreich, Marcel Bogers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Establishing open innovation culture in cluster initiatives: The role of trust and information asymmetry'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Sociale wetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen