Establishing hierarchy: the chain of events leading to the formation of Silicalite-1 nanosheets

Xiaochun Zhu, M.G. Goesten, A.J.J. Koekkoek, B. Mezari, N. Kosinov, G. Filonenko, H. Friedrich, R. Rohling, B.M. Szyja, J. Gascon, F. Kapteijn, E.J.M. Hensen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)
153 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)6506-6513
Aantal pagina's8
TijdschriftChemical Science
Volume7
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit