ESR of positive radical ions of triphenylphosphonium methylides

H.M. Buck, A.H. Huizer, S.J. Oldenburg, P. Schipper

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)97-99
TijdschriftPhosphorus and the Related Group V Elements
Volume1
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1971

Citeer dit