ERS-1 in-orbit antenna performances

Vertaalde titel van de bijdrage: ERS-1 in de Ruimte, de Antenne Karakteristieken

C.G.M. van 't Klooster, F. Aidt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCongresartikelpeer review

26 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'ERS-1 in de Ruimte, de Antenne Karakteristieken'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth and Planetary Sciences