ERS-1 in-orbit antenna performances

Vertaalde titel van de bijdrage: ERS-1 in de Ruimte, de Antenne Karakteristieken

C.G.M. van 't Klooster, F. Aidt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCongresartikelpeer review

23 Downloads (Pure)

Samenvatting

De Europese aard-observatie satellite (ERS) heft een aktief microgolf instrument aan boord dat kan werken in een synthetische apertuur radar (SAR) mode of in een wind-scatterometer mode. Er worden special antennes gebruikt, die uitvoerig en zeer nauwkeurig getest zijn voor de lancering op goede gecalibreerde near-field antenne meetfaciliteiten. Dat is ook nodig omdat instrument antennes een deel van het meet-instrument vormen en dus absoluut nauwkeurig moeten zijn. Dit in tegenstelling to telecommunicatie antennes die vaak een antenne winst moeten hebben groter dan een drempel waarde. Data beschikbaar van verschillende bronnen zijn gebruikt om te kijken hoe dat de antenne karakteristieken zijn in de operationele omgeing in de ruimte.
Vertaalde titel van de bijdrageERS-1 in de Ruimte, de Antenne Karakteristieken
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)145-148
Aantal pagina's4
TijdschriftJournées Internationales de Nice sur les Antennes
Volume1992
StatusGepubliceerd - 12 nov. 1992
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'ERS-1 in de Ruimte, de Antenne Karakteristieken'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit