Errors of speech and their implication for understanding the strategy of language users

A. Cohen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

89 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Duits
Pagina's (van-tot)177-181
TijdschriftZeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung
Volume21
Nummer van het tijdschrift1/2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1968
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit